Det som gäller följande år är

Påminnelse om årsavgiften går ut i början av januari varje år.

Avgiften är 100 kr/år till BG 5168-7531, skriv ditt för-och-efternamn i meddelandefältet.

Pengarna ska vara på föreningen konto senast den sista februari.

Betala helst inte långt i förväg utan avvakta tills du får påminnelsen i början av januari, detta för att din inbetalning skall bokföras under rätt år.

 OCR-nummer har tidigare använts, men fr.o.m. 2019 är det borttaget, nu vill vi att du skriver ditt för-och-efternamn i meddelandefältet. 

Vi skickar inget kvitto på din betalning. Däremot får du en påminnelse i mars om du inte har betalat. Betalar du inte efter det så stryks du från listan.

Man kan INTE betala in för flera år, utan endast för ett år i taget. Betalar man in för mycket betalas pengarna inte tillbaka och täcker inte nästa års avgift.

Gå gärna in och titta på hemsidan. Där kommer vi att lägga upp vilka lotter som är till försäljning vår och höst runt den 25:e april och den 25:e augusti. Du får alltså inget mejl om det såvida du inte är kallad till visning.