Det som gäller följande år är

Årsavgiften aviseras i början av varje år.

Årsavgiften faktureras till den e-postadress som du har angivit. Årsavgiften måste betalas till det bankgironummer som anges på fakturan, med OCR-nummer som finns i fakturan, för att betalningen skall hitta rätt i vårt system.

30-dagars betalningstid. Betala aldrig i förväg utan avvakta tills du får avin i början av året, detta för att din inbetalning skall kunna kopplas till rätt person.

 ”Gamla” OCR-nummer är ogiltiga, du måste ange det unika OCR-nummer som skapas vid varje avisering. 

Vi skickar inget kvitto på din betalning. Däremot får du en påminnelse om du inte har betalat. Betalar du inte efter den så stryks du från listan.

Man kan INTE betala in för flera år, utan endast för ett år i taget. Betalar man in för mycket betalas pengarna inte tillbaka och täcker inte nästa års avgift.

Gå gärna in och titta på hemsidan. Där kommer vi att lägga upp vilka lotter som är till försäljning vår och höst runt slutet av april och augusti. Du får alltså inget mejl om det såvida du inte är kallad till visning.