Lövkompost

Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening är miljödiplomerad på grundnivå. Som miljödiplomerad förening arbetar vi för att låta all värdefull jordförbättring stanna kvar i våra trädgårdar. Löven som faller om hösten är en fantastisk resurs som kan komposteras och bli värdefull lövmull att ha som såjord eller blanda i planteringsjorden.

Jord som du köper i handeln innehåller oftast torv, som har en stor miljö- och klimatpåverkan. I Eriksdalslunden deltar vi i Stockholms koloniträdgårdars kampanj Halvera torven, där vi lär oss om hur vi gör vår egen jord och slutar använda torv i våra odlingar.

Kompostera löven på lotten!

Vi uppmuntrar alla föreningens kolonister att ha en egen lövkompost på lotten och ta hand om löven som faller i trädgården. Inom ett par år förvandlas löven till en underbar lövmull som blir en fantastisk jordförbättrare.

Recept – så här gör du egen lövmull

  • Placera lövkomposten i skugga och fyll på med en mix av höstlöv.
  • Undvik att låta löven torka ut.
  • Bland i lite gräsklipp eller urin om du vill skynda på förmultningsprocessen.
  • Vänd löven en gång om året för att få in luft i högen.
  • Efter 2 år kan du använda lövmullen, men du behöver sålla den från grövre material.
  • Efter 3 år är lövmullen fin som snus och kan användas som såjord.

(Recept: Roger Nyström, Stockholms koloniträdgårdar)

Eriksdalslundens gemensamma lövkomposter

På föreningens städdagar vår och höst samlar vi in enorma mängder löv. Dessa löv har staden tidigare tagit hand om och kört till förbränning. Från våren 2024 har vi i stället byggt stora gemensamma lövkomposter, där vi lägger löven från städdagarna.

Komposterna sköts av föreningens miljögrupp.

Observera att föreningens lövkomposter endast är till för löv från städdagarna, och att det är absolut förbjudet att slänga något annat än löv i dem.