Detta händer vid en försäljning

Försäljning av lotter sker vid två tillfällen per år. I mitten av april och i mitten av augusti.

Lotterna värderas av vår värderingsgrupp, utbildade av Stockholms Koloniträdgårdar (f.d. FSSK).

Kallelse till visning går ut till de första c:a 100 i intresselistan. Beroende på hur många lotter som säljs kan det bli fler eller färre som kallas.

Om du får en kallelse, skriv ut den och ta med den till visningen. Du behöver inte svara om du kommer eller inte.

På visningsdagen lämnar du den ifyllda intresseanmälan som du tagit med dig, du kan inte anmäla intresse i efterhand. 

Därefter kallas ett antal till intervju utifrån kötid. Viktigt att du besvarar denna kallelse.

Uppdaterad 2021-01-08