Detta händer vid en överlåtelse

Normalt sker överlåtelser av lotter vid två tillfällen per år, under våren och hösten.

Lotterna värderas av vår värderingsgrupp, utbildade av Stockholms Koloniträdgårdar (f.d. FSSK).

Kallelse till visning går ut till de första c:a 100 i intresselistan. Beroende på hur många lotter som överlåts kan det bli fler eller färre som kallas. Du behöver inte svara om du kommer eller inte.

Intresseanmälan görs på plats vid visningen.

Därefter kallas ett antal till intervju utifrån kötid. Viktigt att du besvarar denna kallelse.

Uppdaterad 2023-11-14