Miljöpolicy

Miljöpolicy för Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening

Genom att vid alla tillfällen välja det miljövänligaste alternativet, bidrar vi till att värna naturens kretslopp och den biologiska mångfalden.

Vi gör detta genom att:

  • Sträva efter att bli självförsörjande på jord och näring genom att ta tillvara lottens växtmaterial. 
  • Endast använda växtskydd, som är tillåtet för ekologiska odlingar.
  • Vattna klokt: rikligt och sällan, morgon eller kväll och aldrig i starkt solsken för att minimera avdunstning av vattnet. Ta tillvara och vattna med regnvattnet.
  • Gynna den biologiska mångfalden.
  • Vara uppmärksamma på och hålla efter invasiva växter.
  • Elda endast torrt och icke komposterbart växtmaterial i tunna på tider anmodade av staden.
  • Tända grillen med miljömärkta alternativ.
  • Välja miljömärkta varor vid inköp av byggmaterial, färger, hushålls- och trädgårdsprodukter.
  • Källsortera papper, plast, glas och metall samt miljöfarligt avfall. Sträva efter att undvika engångsmaterial.
  • Medlemmarna erbjuds kontinuerligt utbildning med miljöinriktning.