Eriksdalslundens Miljöarbete

Sedan 6 mars 2023 är föreningen miljödiplomerad på grundnivå. Du kan läsa mer om miljödiplomeringen under den rubriken här på hemsidan.

Miljöpolicy:
Genom att vid alla tillfällen välja det miljövänligaste alternativet, bidrar vi till att värna naturens kretslopp och den biologiska mångfalden.

Vi gör detta genom att:
●  Sträva efter att bli självförsörjande på jord och näring genom att ta tillvara lottens växtmaterial. 

● Endast använda växtskydd, som är tillåtet för ekologiska odlingar.

●  Vattna klokt: rikligt och sällan, morgon eller kväll och aldrig i starkt solsken för att minimera avdunstning av     vattnet. Ta tillvara och vattna med regnvattnet.

●  Gynna den biologiska mångfalden.

●  Vara uppmärksamma på och hålla efter invasiva växter.

●  Elda endast torrt och icke komposterbart växtmaterial i tunna på tider anmodade av staden.

●  Tända grillen med miljömärkta alternativ.

●  Välja miljömärkta varor vid inköp av byggmaterial, färger, hushålls- och trädgårdsprodukter.

●  Källsortera papper, plast, glas och metall samt miljöfarligt avfall. Sträva efter att undvika engångsmaterial.

●  Medlemmarna erbjuds kontinuerligt utbildning med miljöinriktning.