Frågor och svar

Fråga: När och hur får jag veta om det finns lediga lotter?

Svar: På våren och hösten om det finns lotter till salu så kallar vi ett antal av de som står först i kön. Vi brukar också lagga upp information på hemsidan under Intresselistan/Senaste Nytt. Om du står långt fram i listan och är aktuell för en visning så får du självklart en kallelse.

Fråga: Varför får jag inte veta vilken köplats jag har?

Svar: Hej, köplatserna ändras hela tiden, några får lott, några vill lämna listan, några stryks mm. Det är kötiden som är din köplats.

Fråga: Ska jag anmäla att jag kommer på visningen som jag kallats till?

Svar: Nej. Gå på visningen om du är intresserad av lotten/lotterna, glöm inte att skriva ut kallelsen och ta med den på visningen.

Fråga: Jag har fått inbjudan till intervju. Ska jag meddela att jag kommer?

Svar: Ja, svarar du inte tolkar vi det som att du inte är intresserad  och någon annan kallas till intervjun.

Fråga: Jag har tidigare stått i intresselistan men glömt att betala. Vad händer nu?

Svar: Du får en påminnelse, om du inte betalar efter det så stryks du från listan.

Fråga: Hur många lämnar listan varje år?

Svar: Historiskt har c:a 40-50 st. lämnat listan av olika anledningar varje år.

Fråga: Hur länge har jag köat?

Svar: Sen det datum du betalade in anmälningsavgiften. Vi hoppas att du själv kan hålla reda på det. Vi har förstås uppgifterna, men har svårt att hinna svara på frågor angående det.

Fråga: Hur många kallas till visning? Har hört att det är de 100 första.

Svar: Styrelsen avgör det från gång till gång beroende på hur många lotter som är till salu. Ofta kallas de första 100 till visning.

Fråga: Kan jag överlåta min köplats till mitt barn eller en vän?

Svar: Nej, Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Fråga: Kan jag ärva en köplats efter min döda släkting/vän?

Svar: Nej. Köplatsen är personlig och kan inte ärvas av någon annan.

Fråga: Hur lång är kötiden?

Svar: F.n. c:a 15-20 år och ofta längre. Vissa väntar på den rätta lotten och köar över 30 år.

Fråga: Kan jag betala in årsavgiften för flera år i förväg?

Svar: Nej. Om du gör det så behandlar vi den som en betalning för aktuellt år och vi har ingen möjlighet att återbetala något.

Fråga: Vad händer om jag betalar in för mycket?

Svar: Vi har ingen möjlighet att återbetala något.

Fråga: Kan jag betala med autogiro?

Svar: Nej. Vi kan inte hantera autogiro.

  • Uppdaterad 2021-06-08