Kontakt

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Org. nr 802469-2603

www.eriksdalslunden.se

Webbansvarig: Malin Andersson

E-post till styrelsen: styrelsen@eriksdalslunden.se

E-post för frågor om medlemsavgifter, arrenden, adressuppdateringar samt alla frågor om intresselistan: admin@eriksdalslunden.se