Miljögruppen


Linhagen     Helene Karlsson Eklundh lott 53,

Tobakshagen    Göran Odeholm lott 89, Marja Sandin Wester lott 108

Under hösten 2022 färdigställde gruppen ansökan om Miljödiplomering, som skickades in till Koloniträdgårdsförbundet i december 2022. Inför våren väntar vi nu med spänning på återkoppling på vår ansökan.

Har du tips och idéer kring vårt miljöarbete? Frågor/funderingar?

Hör gärna av dig till miljöansvarig inom styrelsen:

Helén Karlsson Eklundh  lott 53

helene-karlsson@live.se