Miljö- och studiegruppen

Linhagen  

  • Helén Karlsson Eklundh lott 53
  • Ylva Dotzky lott 42

Tobakshagen 

  • Sten Westerman lott 107
  • Karin Neuhaus lott 93

Ängshagen

  • Marcia Zanetta lott 12

Tullhagen

  • Elisabeth Ritchey lott 152