Miljö- och studiegruppen

Linhagen  Helén Karlsson Eklundh lott 53, Ylva Dotzky lott 42

Tobakshagen Sten Westerman lott 107, Karin Neuhaus lott 93, Katarina Hallner lott 110