Länkar

Företag som levererar jord, gödsel m.m. direkt till lotten: Tälje Trädgårdsprodukter

 

Det finns fler koloniträdgårdsföreningar i innerstan, se nedan……

Barnängen: http://www.barnangenskoloni.se/

Karlbergs-Bro: http://www.karlbergsbro.se/

Lilla Frescati: http://www.lillafrescati.se/

Långholmen: http://www.langholmenskolonier.se/

Stora Skuggan: http://www.storaskuggan.se/

Söderbrunn: http://www.soderbrunn.se/

Södra Tantolunden: http://www.tantosodra.se/

Södra Årstalunden: http://www.sodraarstalunden.se/

Tanto Mindre: http://www.tantomindre.se/

Tanto Norra: http://www.tanto-norra.net/

Zinken:http://www.zof.se/