Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur personuppgifter behandlas vid Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med varför vi samlar in uppgifter, vilka uppgifter vi samlar in, hur vi förvarar dem och hur länge.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Styrelsen vid Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679).

Varför behandlar föreningen personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap, göra olika medlemsutskick såsom informationsbrev, årsmöteshandlingar samt administrera avgifter. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlar föreningen?

De personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig och består av:

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer (12 siffror) behandlas endast vid kontraktsskrivning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Föreningen skyddar dina personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Detta innebär att lagringen sker på ett säkert sätt och att åtkomsten till uppgifterna är begränsad till ett mindre antal personer i styrelsen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem. Senast efter ett år från det att du avslutat ditt medlemskap är dina personuppgifter borttagna ur våra dataregister.

Lämnas personuppgifter till tredje part?

Föreningen lämnar inte ut några personuppgifter om våra nuvarande eller före detta medlemmar till tredje part utan att ha fått ett godkännande att göra detta.

Har du frågor kring föreningens behandling av personuppgifter?

Vänd dig till Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening: styrelsen@eriksdalslunden.se

Mer information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandlingar hittar du också på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se