Årsmöte 2020

Årets årsmöte sker genom poströstning.Röstsedel och dagordning har skickats ut via post den 24 juni och den ifyllda röstsedeln ska vara revisorerna tillhanda(via det föradresserade och betalda svarskuvertet) senast den 24 juli.Styrelse och revisorer kommer sedan att presentera ett årsmötesprotokoll via e-post eller brev (i förekommande fall).