Årsmöte 2020

Årsmötet är inställt p.g.a. Corona-viruset. Mer info kommer senare.

Plats: Katarina-salen, Färgargårdstorget 1

Tid: 15 mars 2020 kl 14:00

Registrering sker: 13:30 – 14:00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 14 februari