Vill du ha en kolonilott?

För att få köpa lott måste man först stå i intresselistans kö.

Väntetiden är ca 12år<.

För närvarande står nästan ca 650 personer i intresselistans kö. Att stå i intresselistan garanterar inte att man får köpa en lott. I slutändan är det styrelsen som efter intervjuer beslutar om vilken kandidat man anser är bäst lämpad.

Omsättningen av lotter brukar vara 0–3 per år men kan variera från ett år till annat.

Vid överlåtelse av kolonilott till ny ägare gäller så kallat hembud, vilket innebär att kolonilottsägaren erbjuder sin stuga till försäljning och överlåtelse av arrenderätten till föreningen. Föreningen sköter sen allt. Det är obligatoriskt att ha stuga på lotten.

 

➢     Uppdaterad 2017-09-10