Kontakta intresselistan

Information från intresselistan kommer via mail/brev så var noga med att meddela om uppgifterna ändras. Det ligger på den köande att se till att mail och brev funkar. Vill man ändra på sina uppgifter så följ länken nedan.

Följ dessa punkter så ska det bli rätt.

     *     Vid all kontakt skrivs OCR-nr så vi med säkerhet vet vem det gäller för.

     *     Mail: Du når oss på intresselistan@gmail.com.

     *     Får du brev så posta ändringen till oss. Returadress står på alla brev vi postar.

     *     Har du fått brev men har en email, vill vi gärna erhålla densamma.

     *     OBS Uppdateringar kan inte lämnas på visningarna. Det är mail eller brev som gäller.

Information från intresselistan kommer via mail så var noga med att meddela om du byter e-postadress. Det ligger på den köande att se till att mailen fungerar.

          Uppdaterad 2017-09-10