Styrelsen

Lisbet Wikner Lott 51.

Ordförande

Tack för förtroendet att välja mig som ordförande. Jag ska göra mitt allra bästa för att leva upp till det. Trots alla mina år med min tidigare trädgård är jag säker på att jag kan lära mig mycket av er alla och ser fram emot många givande samtal över staketet.

Katarina Nordgren Lott 129

Sekreterare

Finns på lott 129 sen 2002 och har funnits i styrelsen tidigare. Mest snöbärsbuskar och kirskål när jag tog över och med åren har det tillkommit rosor, perenner och äppelträd. Stugan och också bytt skepnad och färg. Kirskålen lurar ständigt  i hörnorna, vi för en tidvis ojämn kamp.

Anki Wahlén Lott 3

Styrelseledamot

Lott 3 har varit med på kolonin sedan 70-talet. Jag tog över lotten från föräldrarna 1996. Jag har suttit i kolonistyrelsen 3 gånger tidigare som ledamot och är värderare sedan 2010. Har också tidigare haft hand om intresselistan i flera år.  Jag är pensionär numera. Odlar både för ögat och munnen.

Solveig Nilsson Lott 56

Kassör

Lott 56, lycklig kolonist sen 2004 efter 12 års köande. Tidigare styrelsemedlem 2005-2007. Boende i närområdet sen barnsben. Fyller trädgården med nya växter nya varje år. Då jag fick överta den fanns det enbart några tulpaner och ogräsblommor typ gullris.

Anders Backlund Lott 150

Styrelseledamot

Jag har lott i Tullhagen sedan 2003, då jag var sekreterare i föreningen under två år. Mest känner man nog igen vår trädgård genom vårt vita hus som har ett ”torn” med ett runt fönster. Vissa tycker det ser ut som en fågelholk. Vi började ha ett vitt tema bland våra blommor men med åren blir det mer och mer färg.

Mimmi Kindblom Grandell Lott 50

Styrelseledamot

Som ny kolonist år 2003 fick jag i uppdrag att dela ut staketpinnar och andra prylar ur Materialboden, vilket blev ett jättebra tillfälle att träffa andra kolonister och få nyttiga tips både om det ena och det andra. Året därpå valdes jag in i styrelsen, där jag var med till 2011. För närvarande är jag också med i museigruppen.

 

Marja Hillerström Lott 118

Suppleant

Jag har varit kolonist sedan 1978 (I familjen ) och ersättare i styrelsen i två år.

 

 

Elisabeth Fransson Lott 82

Suppleant

Kolonist sedan 1985 på lott 82 tillsammans med Rolf. Suppleant i nuvarande styrelse. Har varit med i styrelsen tidigare mellan 1993 och 2003. När vi inte är på lotten finns vi kanske i museet.