Det som gäller följande år är:

Mail/brev ang årsavgiften går ut 1-4 Januari så betala inte in något innan dess, tack på förhand.

 

 • Avgiften är 100 kr/år till BG 5168-7531.

 

 • Pengarna ska vara på föreningen konto senast den 31 mars årligen.

 

 • Vid inbetalning ange noga ditt OCR-nummer så vi med säkerhet vet vem betalningen gäller för. Ditt personliga OCR-nr finns på ditt kvitto samt står i alla mail och brev.

 

 

Vi rekommenderar starkt alla att göra sin inbetalning efter den 5 januari årligen så betalningen inte kommer in under förgående år.

Vi önskar att inbetalningen helst görs under januari/februari månad.

 

 • Ditt personliga OCR-nr skriver du i meddelande fältet och inget annat.

OCR-12345

 

 • Betalar du 150kr registreras din inbetalning som ny köande. Risken är då stor att du stryks från din tidigare kö plats. Har du nu skrivit ditt personliga OCR-nr som meddelande så hittar vi dig ändå.

 

 • En påminnelse via mail/brev går ut första helgen i mars och då bara till de som berörs. Har man betalt sista dagarna i februari månad och får mailet ändå beror det på att pengarna inte kommit oss tillhanda under februari. Kasta då mailet.

 

 • Ett kvitto via mail/brev går till de som har betalt första helgen i februari, första helgen i mars och första helgen i april. De som betalt får mailet alltså max 3 gånger/år. Kvitto med vanligt brev postas en gång årligen.

 

 • Är avgiften inte på föreningens konto 31 mars tolkar vi det som att du inte vill stå kvar på intresselistan och du STRYKS PERMANENT. Du har nu haft 3 månader på dig att betala avgiften och även fått en påminnelse. Du kan givetvis göra en ny intresseanmälan men med nytt startdatum.

 

 • Man kan INTE betala in för flera år, utan endast för ett år i taget. Betalar man in för mycket betalas pengarna inte tillbaka och täcker inte nästa års avgift.

 

 • Vi har inte möjlighet att svara på frågan om man har betalt på grund av för mycket administration. Du får ju ditt kvitto när du har betalt. Hoppas på förståelse för detta.

 

 • Hemsidan uppdateras när viktig information kommer dvs den uppdateras oregelbundet under året. Ny information på hemsidan finns den 20 april och 20 augusti angående ev. försäljning av lott/lotter. Information om eventuell försäljning kommer alltid som mail/brev till alla köande i intresselistan. -Uppdateringen sköts av föreningens webbmaster-

 

 • Lämnar listan:
  • 2017 lämnade 49st köande listan.

14st ville lämna listan men flertalet ströks då man inte betalt in årsavgiften.

 

 • Från 2017 och fram
 1. Kommer mailet åter postar vi ett brev till den adress vi har. Endast mail som inte alls kommer fram får post.

 

 1. Kommer brevet åter har vi försökt.

OBS Vi kollar inte på nätet om adressen vi har är rätt så var noga med att uppdatera kontaktuppgifterna.

 

 • För att listans redovisning ska bli korrekt vid årsskiftet och man inte skall riskera att strykas, ska man INTE betala kö avgiften före 2018-01-01. Gör man det bokförs inbetalningen under 2017. Betalningen för 2018 kommer då att saknas = du riskerar att strykas från listan. En ny inbetalning krävs då för 2018 på 100 kr. Tyvärr godkänns inga undantag längre.

 

 • Uppdaterad 2018-01-01