Museum

Vårt kolonimuseum

Den 24 augusti 2014 öppnade utställningen Kolonilivet nu och då i Tobaksladan, den röda ladan i Tobakshagen intill lotterna 83-85.

Utställningen som vänder sig till våra kolonister och till en intresserad allmänhet har fokus på fyra delar:

  • Historisk tillbakablick för området södra Södermalm
  • Pionjärerna Anna Lindhagen och Anna Åbergsson
  • Eriksdalslundens koloniförening från starten 1906 fram till idag samt vår framtid.
  • Tobaksodlingens historia på Södermalm.

 

 

Museet öppnar för säsongen den 26 maj. Öppet lördag-söndag kl 13-16 26 maj – 30 sept. Stängt Midsommarhelgen samt lördag 18 augusti.

Kontakta oss via Museets egen email: museet@eriksdalslunden.se