Intresseanmälan

För att få köpa lott måste man först stå i intresselistans kö. Väntetiden är ca >20år.

För närvarande står 700 personer i intresselistans kö.

 • Att stå i intresselistan garanterar inte att man kommer att få köpa en lott.

 

Här finns information om hur du ska anmäla dig till vår intresselista men…..

 • Du måste ha fyllt 18 år
 • Du måste vara myndig
 • Endast en person kan ansöka om en kö plats.
 • Vill fler i familjen stå i kö krävs en intresseanmälan per person.
 • En kö plats är personlig och kan inte överlåtas/ärvas.
 • Juridisk person kan inte stå i kön

 

För att göra en intresseanmälan, följ dessa 3 steg:

 1. Betala in 150 kr till föreningens BG 5168-7531 och skriv din e-postadress i meddelandefältet och inget annat. Kan du inte skriva @ så skriv (a) så förstår vi. Vill du vara säker så maila ditt för- och efternamn till:

intresselistan@gmail.com samt skriv datum för betalningen.

 

 1. Senast den 15 nästa månad får du ett mail/brev med frågor om kontaktuppgifter. Fyll i ALLA uppgifter som efterfrågas i mailet/brevet och maila/posta det åter.

 

 1. När vi fått mailet/brevet och fyllt i alla uppgifter i intresselistan mailar/postar vi att allt är klart. Det är ditt kvitto på din köplats detta år som kommer via mail/brev. På kvittot står även ditt personliga OCR-nr. Kvittot kommer som ett vanligt mail/brev.

 

OBS

 • Alla uppgifter som efterfrågas måste fyllas i för att anmälan ska bli klar.

 

Att använda mail underlättar mycket då det är många köande i intresselistan. Finns inte tillgång till mail så fungerar givetvis brev.

Genom att anmäla mig till intresselistan för en kolonilott i Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening godkänner jag att Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening behandlar mina personuppgifter som jag lämnar som köande. Läs mer här!

Uppdaterad 2018-05-21