Intresseanmälan

För att få köpa lott måste man först stå i intresselistans kö.

Väntetiden är ca 12år<.

För närvarande står nästan 650 personer i intresselistans kö.

     ï     Att stå i intresselistan garanterar inte att man till slut kommer få köpa en lott.

Här finns information om hur du ska anmäla dig till vår intresselista men…..

     *     Du måste ha fyllt 18 år

     *     Du måste vara myndig

     *     Endast en person kan ansöka om en kö plats.

     *     Vill fler i familjen stå i kö krävs en intresseanmälan per person.

     *     En kö plats är personlig och kan inte överlåtas/ärvas.

     *     Juridisk person kan inte stå i kön

För att göra en intresseanmälan, följ dessa 3 steg:

     1.     Betala in 150 kr till föreningens BG 5168-7531 och skriv din e-postadress i meddelandefältet och inget annat. Kan du inte skriva @ så skriv (a) så förstår vi. Vill du vara säker så maila ditt för- och efternamn till:

intresselistan@gmail.com samt skriv datum för betalningen.

     2.     Senast den 15 nästa månad får du ett mail/brev med frågor om kontaktuppgifter. Fyll i ALLA uppgifter som efterfrågas i mailet/brevet och maila/posta det åter.

     3.     När vi fått mailet/brevet och fyllt i alla uppgifter i intresselistan mailar/postar vi att allt är klart. Det är ditt kvitto på din köplats detta år som kommer via mail/brev. På kvittot står även ditt personliga OCR-nr. Kvittot kommer som ett vanligt mail/brev.

Att använda mail underlättar mycket då det är många köande i intresselistan. Finns inte tillgång till mail så fungerar givetvis brev.

     ➢     Uppdaterad 2017-09-10