Detta händer vid en försäljning

Det är viktigt att du svarar på mail/brev om det står att du ska göra så!

Medlemmar: Senaste datum för anmälan om försäljning till styrelsen är den 15 april och den 15 augusti årligen.

Styrelsen: Intresselistan får mail från styrelsen gällande ev. försäljning av lott/lotter ca 20 april och 20 augusti. Hemsidan uppdateras av webbmaster.

Intresselistan: Intresselistan informerar alla köande i intresselistan om ev försäljning av lott/lotter via mail/brev.

Värderare: Lotten/lotterna värderas av föreningens utbildade värderare och ska därefter godkännas av styrelsen.

Styrelsen: Styrelsen beslutar nu hur många som ska kallas till visning och informerar intresselistan. Styrelsen kallar allt mellan 50 till 250 köande.

Intresselistan: Intresselistan informerar nu de som inte kommer kallas till visningen via mail/brev.

Intresselistan: Intresselistan kallar nu xxx antal till visning via mail/brev. Svara inte på detta mail/brev utan kom på visningen.

Köande: SKRIV UT KALLELSEN OCH TA MED DEN PÅ VISNINGEN

Visningen: För att få köpa en lott kan man antingen gå på visningen själv eller så skickar man en vän man litar på. – Det blir bara en visning och det är denna!

Köande: Innan visningen är slut ska en ifylld kallelse lämnas in till de som håller i visningen om intresse för lott/lotter finns.

Intresselistan: Intresselistan redovisar redan på visningskvällen vilka som är intresserade av lotten/lotterna till styrelsen. Att skriva maila/brev dagen efter om att man är intresserad av en lott är tyvärr för sent.

Intresselistan: Mail/brev går nu till alla som lämnat in en ”intresseanmälan” av lott under visningen. Detta är ett kvitto på att din intresseanmälan för lott/lotter kommit fram. Svara inte på detta mail/brev om allt stämmer.

Styrelsen: Styrelsen beslutar nu hur många som ska kallas till intervju och informerar intresselistan.

Intresselistan: De som var på visningen och visade för lott/lotter men som inte kallas till intervju informeras nu via mail/brev. Svara inte på detta mail.

Intresselistan: Intresselistan kallar till intervju via mail/brev. Det är nu viktigt att du svara på detta mail/brev om du kan eller inte kan komma på intervju. Vi bekräftar ditt svar så snart vi kan. Kommer nu inget svar tolkar vi det som att du inte kan komma på intervju och annan köande får din intervjutid för att undvika tom lucka under intervjudagen.

Köande: Dagen och tiden för intervju är fast. Den köande måste nu komma PERSONLIGEN men ta gärna med dig en vän om du vill. Vi försöker alla hålla tiderna.

Styrelsen: Styrelsen meddelar den som får köpa lotten via telefon/mail/brev.

Dag och tid bestäms för kontraktsskrivning.

Styrelsen: Styrelsen meddelar även övriga som kallats till intervjuats att de inte erhöll lott denna gång.

Intresselistan: Intresselistan gratulerar nya kolonister och meddelar att platsen i intresselistan nu stryks.

     ➢     Uppdaterad 2017-09-10