(placeholder)

Koloniområdet sträcker sig från Skanstullsbron fram till Vickergatans backe ner mot Årstaviken. Trädgårdarna klättrar uppför en södersluttning som ger ett förmånligt mikroklimat för odlingar av alla de slag.

Bland de botaniska sevärdheter/växter som finns i området kan nämnas:

Ginko (Tempelträdet)

Davidia (Näsduksträdet) (Lott 1B)

Man behöver dock inte ägna sig åt botaniska djupdykningar för att njuta av vad som växer

på odlingslotterna. Även de mer eller mindre vanliga blommorna, buskarna och träden

sprider glädje från tidig vår till sen höst.

Vi förfogar över 142 lotter, vilka är fördelade på sex så kallade hagar. I Eriksdalslundens område finns Ängshagen, Silfwerlings hage, Strandhagen, Linhagen, Tobakshagen och Tullhagen.

Varje hage har egna toaletter (torrdass), sopkärl (för mindre avfall) och förråd för gemensamma redskap. För varje hage utses två hagombud, som fungerar som kontaktpersoner och närmaste länk till styrelsen. Kontaktuppgifter till hagombuden finns i medlemsmatrikeln.

Föreningen har en egen s.k. vattengrupp som ombesörjer att vattnet till alla hagar sätts på under tidig vår och stängs av efter avslutad säsong samt att alla rör och anslutningar fram till lotterna fungerar.

Det är kolonistens eget ansvar att slangar och kranar fungerar

på den egna lotten och är i gott skick .


Den äldsta byggnaden i området hittar vi på lott nummer 1A, som är belägen i backen ner mot vattnet vid Vickergatan. Huset är ursprungligen en kiosk som fanns med på Stockholms-utställningen 1897.


Att vara kolonist innebär både arbete och fest, såväl i våra trädgårdar som i gemensamma lokaler. Förr i tiden var det vanligt att föreningen ordnade både julfester, midsommarfester och skördefester, men nu är det främst till sommarfesten som alla kolonister samlas vid vår samlingslokal Kornboden.

Redan från början var huset med det vackra tornet klassat som otillåten byggnad, men trots detta står det fortfarande kvar. När koloniträdgårdsföreningen bildades var det endast tillåtet med verktygsbodar på odlingslotterna och först efter några år fick man uppföra små lusthus om högst 6 kvm. Det finns än idag ett flertal hus i området som står kvar sedan i början av seklet.

Koloniområdet är en oas för oss kolonister, men också för stadens övriga invånare och människor från hela landet och världen som gästar Stockholm.

Det är många som promenerar runt i området och beskådar våra blommor och grönsaksodlingar – i såväl forskningssyfte som för rena nöjets skull. Eriksdalslunden är en populär plats vare sig man vill promenera, jogga, cykla, motionera hunden, åka skidor, spela boule, sola eller meditera.


Till menyn

English

brochure

pdf

webmaster: Kenneth Olsson. email kentaolsson@icloud.com

Calle lämnade över klubban efter 12 fantastiska år

Söndagen den 19 mars lämnade Calle över klubban och ordförandeskapet till Lisbet Wikner, lott 51, för att helt och hållet ägna sig  åt bara koloniodling när tiden och kraften medger.

Med mycket arbete och en fantastisk blandning av respekt, empati och tålmodighet har Calle under 12 års tid verkat för att Eriksdalslundens 141 kolonister, var och en med sina ambitioner, önskningar och egna viljor kunnat bruka och njuta av sina lotter i en lugn och avspänd atmosfär.

Han har med framgång bidragit starkt till att vår koloniförening har en utomordentlig bra relation med Stockholms stad, Stadsmuseet och flera andra för oss kolonister så viktiga instanser. Som grädde på moset har Calle samtidigt verkat för att befästa hos både myndigheter och media hur otroligt viktigt vårt koloniområde är för stockholmarna. Vilket tydligt syns i den explosionsartade ökning av antalet besökare i området men också i Stockholms Stads ännu visade intresse av att bevara Eriksdalslunden som kulturellt och historiskt vackert område.  

När storstadens bebyggelse alltmer närmar sig vårt område på alla håll och kanter har han lyckats visa för alla och envar vårt intresse av att bevara och vårda de historiska värden vi har i våra stugor och lotter. Stockholm och hela Sverige lider av en enorm bostadsbrist där behovet trycker på för nybyggnationer av varenda ledig millimeter. Men också ett stort behov av naturliga och vackra oaser för avkoppling och rekreation.

Calle har med både piska och morot, mest morötter, stöttat och väglett oss kolonister när allehanda behov och frågeställningar gjort sig påminda hos de flesta av oss i Eriksdalslunden. All den tid och energi som han lagt ner under alla dessa 12 år för att vi alla andra med glädje kunnat få möjligheten att njuta och odla på våra kolonilotter mitt i den brusande storstaden är ovärderlig.

Tack för dessa år Calle